ADVIES: plaats altijd een zekering (vast of automaat) tussen de pluspool van de accu en de verbruikers, dit ter bescherming van uw accu tegen kortsluiting aan de gelijkstroomzijde. Laat bij twijfel de installatie over aan een vakman.

 
150W

Sinusomvormer HQ 150W

 
300W

Sinusomvormer HQ 300W

 
600W

Sinusomvormer HQ 600W

 
1000W

Sinusomvormer HQ 1000W

 
1500W

Sinusomvormer Samlex 1500W

 
2000W

Sinusomvormer HQ 2000W