Informatie over omvormers

De keuze van de juiste omvormer.

Om de juiste omvormer te kunnen kiezen, is een aantal zaken van belang:

Allereerst moet u bepalen voor welke apparaten u de omvormer wilt gaan gebruiken. Het totale opgenomen vermogen van alle gelijktijdig aan te sluiten apparaten geeft een eerste aanduiding van het benodigde omvormer vermogen.

Een zeer belangrijke punt om in het oog te houden is het onderscheid tussen geleverd vermogen en opgenomen vermogen. Een magnetron kan bijvoorbeeld een (kook)vermogen léveren van 800W, maar vraagt hiervoor een vermogen van de stroombron (accu-omvormer) van circa 1200W! Dit laatste is dus het vermogen waar u rekening mee moet houden.

Veel apparaten, zoals een koelkast of een airconditioner vragen een hoge opstart stroom. Dit betekent, dat zij gedurende korte tijd (tot enkele seconden) na inschakeling een aanzienlijk hoger vermogen nodig hebben. De compressor van een dergelijk apparaat kan de eerste seconden een vermogen vragen van 6 tot 10 maal het normale (nominale) vermogen. Houd hiermee dus rekening. Het opgegeven piekvermogen van een omvormer is hiervoor niet van toepassing, dat geldt slechts voor een fractie van een seconde, bijvoorbeeld voor het aanlopen van een elektro motor.

Enige rekenvoorbeelden.

1. U wilt een koffiezetter, een absorptie-koelkast en een DVD-speler/TV gelijktijdig kunnen laten werken. Het koffiezetapparaat heeft een opgenomen vermogen van 800W, de koelkast 80W en de DVD-speler/TV 50W, samen dus 930W. Een absorptie koelkast heeft geen compressor, dus u hoeft hier geen rekening te houden met het opstartvermogen. U zou dus toekunnen met een 1000W omvormer. Echter, u werkt dan wel op de grens van het totale vermogen, dus kan het verstandig zijn om een iets zwaardere omvormer te overwegen, zeker omdat u in de toekomst mogelijk nog meer tegelijk wilt kunnen aansluiten.

2. U wilt een waterkoker, een TV, een DVD-speler, een lader voor uw laptop en voor uw smartphone aansluiten op een omvormer. Achtereenvolgens vragen deze apparaten een vermogen van 1000W, 50W, 25W, 100W en 5W, samen dus 1180W. Hier zouden we dus kiezen voor een omvormer van minimaal 1500W.

3. U wilt alleen een TV en DVD-speler kunnen gebruiken en af en toe uw telefoon opladen. Verder is een compressor koelkast van 80W aangesloten. In dit geval moet u kiezen voor een omvormer vermogen van minimaal 1000W.

Waar u verder nog rekening mee moet houden.

- Een omvormer gebruikt óók stroom, als deze niet in gebruik is. Deze 'stand-by' stroom is afhankelijk van het vermogen van de omvormer en is wel iets om rekening mee te houden: uw accu zou kunnen worden leeggetrokken. Zorg daarom voor een omvormer, die een alarm afgeeft bij een te lage accuspanning en die zichzelf uitschakelt, wanneer er niet op het alarmsignaal wordt gereageerd (bijvoorbeeld omdat u niet aan boord bent en bent vergeten om de omvormer uit te schakelen). Alle door ons geleverde omvormers zijn uiteraard voorzien van deze beveiliging, maar hebben ook een relatief zéér lage stand-by stroom. Een aantal merken laat hier nogal flinke steken vallen, let hier dus goed op bij aanschaf!

- Een omvormer produceert warmte. Deze warmte moet worden afgevoerd en de omvormer moet dus op een redelijk geventileerde plaats geïnstalleerd worden om risico van oververhitting te voorkomen. De omvormers van VDP zijn overigens beveiligd tegen oververhitting. Als echter de beveiliging in werking treedt, wordt op dat moment de omvormer uitgeschakeld. Het is dus het beste om deze op een plaats te monteren, waar de lucht enigszins kan circuleren.

- Sommige apparatuur, zoals een Senseo en een Nespresso koffieapparaat, kan problemen geven, wanneer ze is aangesloten op een gemodificeerde sinusomvormer, zoals veruit de meeste verkrijgbare omvormers. Wilt u deze problemen vermijden, dan moet u kiezen voor een, aanzienlijk duurdere, zuivere sinusomvormer (zie het menu aan de linkerzijde), die een spanning afgeeft met een gelijke vorm als die van de netspanning thuis óf u kiest voor het gebruik van de Campeo, een aangepaste Senseo. Vermijd ook het gebruik van de oplader van elektrische tandenborstels op een gemodificeerde omvormer, de spoeltjes hiervan branden snel door. Verreweg de meeste apparatuur zal echter probleemloos werken op een gemodificeerde sinusomvormer, zolang het vermogen maar ruim voldoende is.

- Zorg dat uw omvormer is beveiligd tegen verwisseling van plus en min op de ingang. Vergissen is heel menselijk en plus en min zijn snel verwisseld. Ook moet uw omvormer beveiligd zijn tegen kortsluiting op de uitgang. Zorg er wél voor dat er nóóit 220V van buitenaf op de uitgang van de omvormer komt. Daar kan geen enkele omvormer tegen en deze raakt dan onherstelbaar beschadigd.